Algemeen
Roos Renovatie & Service besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde informatie van deze website. Onjuistheden of onvolledigheden zijn echter niet altijd te vermijden. Er kunnen geen rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt aan de informatie op deze site of de werking van deze site. Roos Renovatie & Service behoudt zich het recht, zonder opgaaf van redenen en/of aankondiging, naar eigen inzicht en op elk gewenst moment, veranderingen in de site aan te brengen. Deze veranderingen kunnen onder meer inhouden het wijzigen en/of verwijderen van berichten, het waarschuwen van bezoekers en/of de toegang tot de site te verbieden. Roos Renovatie & Service is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade veroorzaakt door technische storingen of het verspreiden van informatie via internet. Roos Renovatie & Service kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het eventuele (geheel) niet functioneren van haar website of de internetverbinding tussen gebruiker en de website. Roos Renovatie & Service mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) beëindigen, met of zonder bezoekers hier vooraf van op de hoogte te stellen. Roos Renovatie & Service kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van verandering of beëindiging van de site.
Doorverwijzingen naar andere websites
Op de site van Roos Renovatie & Service staan meerdere verwijzingen/ links naar andere websites. Deze websites kunnen totaal onafhankelijk opereren van Roos Renovatie & Service en hier heeft Roos Renovatie & Service dan ook geen zeggenschap over. Roos Renovatie & Service kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud dan wel mogelijke gevolgen van een bezoek aan gelinkte sites op deze site. Roos Renovatie & Service verzorgt enkel links naar andere websites ter informatie en gemak voor de bezoeker.

Aansprakelijkheid
Roos Renovatie & Service kan deze disclaimer op ieder moment en zonder voorafgaand bericht wijzigen. Roos Renovatie & Service kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot eventuele directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel. Roos Renovatie & Service behoudt zich ten alle tijde het recht voor personen aansprakelijk te stellen als gevolg van ontstane schade door ongeoorloofd gebruik van teksten dan wel beeldmateriaal van deze website. Op alle rechten, verplichtingen en overeenkomsten en/of geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.